Gastronomia i usługi cateringowe

 

Dowiedz się, czy dotyczy Cię obowiązek posiadania kasy fiskalnej.
Skorzystaj z Modułu Fiskalnego Fakturowni!

 

Pełna integracja od 249 zł
Dowiedz się więcej ›

Czy obowiązują mnie kasy fiskalne?

UWAGA! Jeśli dotychczas korzystałeś ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, byłeś z niego zwolniony tylko do 28 lutego 2015 r.

 

Wśród zmian od marca 2015 r. znalazło się zniesienie ulgi dla wszystkich podatników świadczących usługi doradztwa podatkowego.

Więcej grup zawodowych objętych obowiązkiem zainstalowania kasy fiskalnej niezależnie od zwolnienia wynikającego z obrotów
Usługi gastronomiczne muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej od 2015 roku - obowiązek ten objął wszystkich właścicieli lokali gastronomicznych.
Angażuje dodatkowe procesy
Dotychczasowy limit obrotu 20.000 zł rocznie, zwalniający z korzystania z kasy fiskalnej, od 2015 r. nie ma zastosowania do przedsiębiorców prowadzących małe bary, lokale z przygotowywaną żywnością oraz budki z „fast foodami”. 
Zwiększa koszty
Zwolnienia nie obejmuje usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), czyli podmiotów świadczących takie usługi w stacjonarnych placówkach gastronomicznych oraz te, które świadczą usługi jedynie sezonowo.
Zwiększa ryzyko
Podobnie zwolnienia nie stosuje się niezależnie od wielkości obrotu u podatników trudniących się usługami przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).
Zwiększa ryzyko niedostarczenia
Podatników prowadzących działalność łączoną, czyli sprzedaż gotowych posiłków oraz katering; przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych zmusi do instalacji kasy od pierwszej transakcji.
archiwizacja
Zainstalowana kasa fiskalna musi być stosowana zarówno do sprzedaży na miejscu, jak i do cateringu.

Instalacja modułu jest możliwa od pakietu Standard Fakturownia.pl. Moduł obsługuje podłączoną za pomocą portu COM drukarka fiskalna z protokołem THERMAL, oprogramowaniem JRE (Java Runtime Environment).

Napisz, aby za darmo przetestować Moduł Fiskalny Fakturowni!


Wypróbuj moduł

 
 

Czy jesteście gotowi na zmiany? Fakturownia tak!

Najpopularniejszy protokół

Drukarki, które można zintegrować z systemem Fakturownia to modele obsługujące najbardziej popularny i niezawodny protokół THERMAL.

 

Wydruk jednym kliknięciem

Druk paragonu odbywa się jednym kliknięciem - jak zwykły wydruk, po aktywacji drukarki pojawia się nowa opcja wydruku Drukuj paragon fiskalny.

 

Bez kasy fiskalnej

Zyskujesz możliwość udzielania rabatów, wglądu do magazynów oraz raportów i analiz sprzedażowych oraz korekty paragonu przed wydrukiem.

 

Zalety dla Ciebie

Wygoda i możliwość wydruku paragonu lub faktury z dowolnego urządzenia oraz w pełni funkcjonalne oprogramowanie magazynowe od Fakturowni.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!