Lekarze i dentyści

 

Dowiedz się, czy dotyczy Cię obowiązek posiadania kasy fiskalnej.
Skorzystaj z Modułu Fiskalnego Fakturowni!

 

Pełna integracja od 249 zł
Dowiedz się więcej ›

Czy obowiązują mnie kasy fiskalne?

UWAGA! Jeśli dotychczas korzystałeś ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, byłeś z niego zwolniony tylko do 28 lutego 2015 r.

 

Od marca 2015 r. we wszystkich gabinetach lekarskich i stomatologicznych muszą znaleźć się kasy fiskalne. Dotychczas część lekarzy była zwolniona z tego obowiązku:

Więcej grup zawodowych objętych obowiązkiem zainstalowania kasy fiskalnej niezależnie od zwolnienia wynikającego z obrotów
Dotychczasowe przepisy zwalniały z obowiązku posiadania kasy fiskalnej lekarzy prowadzących praktyki osiągające niewielki obrót.
Angażuje dodatkowe procesy
Zwolnieni z obowiązkowej kasy fiskalnej byli też lekarze dokumentujący świadczenia fakturą, w której znalazły się dane identyfikujące odbiorcę. 
Zwiększa koszty
Dotychczas zwolnieni nie mogli przyjąć w ciągu roku więcej niż 20 pacjentów, a liczba udzielonych im porad nie mogła przekroczyć 50.
Zwiększa ryzyko
Każda praktyka lekarska udzielająca świadczeń na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej musi dysponować kasę fiskalną.
Zwiększa ryzyko niedostarczenia
Nawet niewielki obrót osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym będzie skutkować tym, że lekarz prowadzący praktykę musi zaopatrzyć się w kasę fiskalną.
archiwizacja
Ci podatnicy, którzy dotychczas korzystali ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, byli z niego zwolnieni tylko do 28 lutego 2015 r.

Napisz, aby za darmo przetestować Moduł Fiskalny Fakturowni!


Wypróbuj moduł

 

Instalacja modułu jest możliwa od pakietu Standard Fakturownia.pl. Moduł obsługuje podłączoną za pomocą portu COM drukarka fiskalna z protokołem THERMAL, oprogramowaniem JRE (Java Runtime Environment).Czy jesteście gotowi na zmiany? Fakturownia tak!

Najpopularniejszy protokół

Drukarki, które można zintegrować z systemem Fakturownia to modele obsługujące najbardziej popularny i niezawodny protokół THERMAL.

 

Wydruk jednym kliknięciem

Druk paragonu odbywa się jednym kliknięciem - jak zwykły wydruk, po aktywacji drukarki pojawia się nowa opcja wydruku Drukuj paragon fiskalny.

 

Bez kasy fiskalnej

Zyskujesz możliwość udzielania rabatów, wglądu do magazynów oraz raportów i analiz sprzedażowych oraz korekty paragonu przed wydrukiem.

 

Zalety dla Ciebie

Wygoda i możliwość wydruku paragonu lub faktury z dowolnego urządzenia oraz w pełni funkcjonalne oprogramowanie magazynowe od Fakturowni.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

 Kogo jeszcze obowiązują kasy fiskalne?