Kasy i drukarki fiskalne dla prawników

 

Dowiedz się, czy dotyczy Cię obowiązek posiadania kasy fiskalnej.
Skorzystaj z Modułu Fiskalnego Fakturowni!

 

Pełna integracja od 249 zł
Dowiedz się więcej ›

Czy obowiązują mnie kasy fiskalne?

UWAGA! Jeśli dotychczas korzystałeś ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, byłeś z niego zwolniony tylko do 28 lutego 2015 r.

 

Wchodzące w życie zmiany oznaczają, że wszyscy prawnicy świadczący usługi na rzecz podmiotów fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będą musieli ewidencjonować je w kasach fiskalnych, bez względu na sposób płatności.

Więcej grup zawodowych objętych obowiązkiem zainstalowania kasy fiskalnej niezależnie od zwolnienia wynikającego z obrotów
Do tej pory prawnicy zwolnieni byli z konieczności posiadania kas fiskalnych, jeśli ich roczny obrót nie przekraczał 20 tysięcy złotych albo ewentualnie przy przekroczeniu tej kwoty, w przypadku płatności na konto bankowe i jej odpowiednie opisanie.
Angażuje dodatkowe procesy
Notariusze nadal nie muszą ewidencjonować w kasie usług, ale tylko w zakresie czynności objętych wpisem do repetytorium A i P, jeżeli ustalony 20 tysięczny limit obrotów nie zostanie przekroczony, albo jeśli płatność będzie wykonana w formie bezgotówkowej.
Zwiększa koszty
Ustawodawca wprowadza udogodnienie dla zaczynających działalność na rynku prawników. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usług prawnych w roku 2015, prawnicy są zwolnieni z obowiązku korzystania z kas fiskalnych przez około 2 miesiące od miesiąca, w którym zaczną świadczyć swoje usługi.
Zwiększa ryzyko
Moment wejścia w życie nowych przepisów nie będzie oznaczał dla nowych grup podatników rozpoczęcia ewidencji właśnie w tym terminie. Również prawnicy mogli skorzystać z okresu dostosowawczego i zainstalować kasę fiskalną najpóźniej do 1 marca 2015 roku.
Zwiększa ryzyko niedostarczenia
Gdy prawnik będzie świadczył usługi wyłącznie na rzecz kontrahentów biznesowych, czy też na rzecz kancelarii, z którą współpracuje nie będzie miał obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej. Również świadczenie przez prawników usług na zlecenie sądów (np. zastępstwo procesowe z urzędu) nie skutkuje koniecznością instalacji kasy rejestrującej.
archiwizacja
Nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Instytucja pomocy prawnej z urzędu gwarantuje, iż faktyczny nabywca tej usługi za nią nie płaci.

Instalacja modułu jest możliwa od pakietu Standard Fakturownia.pl. Moduł obsługuje podłączoną za pomocą portu COM drukarka fiskalna z protokołem THERMAL, oprogramowaniem JRE (Java Runtime Environment).

Napisz, aby za darmo przetestować Moduł Fiskalny Fakturowni!


Wypróbuj moduł

 
 

Czy jesteście gotowi na zmiany? Fakturownia tak!

Najpopularniejszy protokół

Drukarki, które można zintegrować z systemem Fakturownia to modele obsługujące najbardziej popularny i niezawodny protokół THERMAL.

 

Wydruk jednym kliknięciem

Druk paragonu odbywa się jednym kliknięciem - jak zwykły wydruk, po aktywacji drukarki pojawia się nowa opcja wydruku Drukuj paragon fiskalny.

 

Bez kasy fiskalnej

Zyskujesz możliwość udzielania rabatów, wglądu do magazynów oraz raportów i analiz sprzedażowych oraz korekty paragonu przed wydrukiem.

 

Zalety dla Ciebie

Wygoda i możliwość wydruku paragonu lub faktury z dowolnego urządzenia oraz w pełni funkcjonalne oprogramowanie magazynowe od Fakturowni.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!