Doradcy podatkowi i księgowi

 

Dowiedz się, czy dotyczy Cię obowiązek posiadania kasy fiskalnej.
Skorzystaj z Modułu Fiskalnego Fakturowni!

 

Pełna integracja od 249 zł
Dowiedz się więcej ›

Czy obowiązują mnie kasy fiskalne?

UWAGA! Jeśli dotychczas korzystałeś ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, byłeś z niego zwolniony tylko do 28 lutego 2015 r.

 

Wśród zmian od marca 2015 r. znalazło się zniesienie ulgi dla wszystkich podatników świadczących usługi księgowe wchodzące w zakres doradztwa podatkowego.

Więcej grup zawodowych objętych obowiązkiem zainstalowania kasy fiskalnej niezależnie od zwolnienia wynikającego z obrotów
Usługi doradztwa podatkowego muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej od 2015 roku - obowiązek ten objął wszystkich podatników świadczących usługi księgowe wchodzące w zakres doradztwa podatkowego.
Angażuje dodatkowe procesy
Oznacza to między innymi, iż każde sporządzenie zeznania rocznego dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego będzie obowiązkowo podlegało ewidencji za pomocą kasy fiskalnej.  
Zwiększa koszty
Doradztwo podatkowe to nie tylko udzielanie porad, opinii czy opracowywanie wyjaśnień z zakresu podatków. Wg znowelizowanej z 2014 r. ustawy o doradztwie podatkowym w zakres usług doradztwa podatkowego wchodzi m.in. prowadzenie w imieniu podatników ksiąg rachunkowych i ksiąg podatkowych, a także sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych.
Zwiększa ryzyko
O ile usługi prowadzenia ksiąg świadczone są z reguły dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, to usługi związane ze sporządzaniem zeznań podatkowych i pomocy w tym zakresie świadczone są w dużej części dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. To z kolei wiąże się z obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej.
Zwiększa ryzyko niedostarczenia
Jeśli do 31 grudnia 2014 roku dotychczas zwolniony doradca nie przestał spełniać warunków do zwolnienia, kasę fiskalną miał obowiązek wprowadzić w działalności najpóźniej 1 marca 2015 roku. Wynika to z § 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień.
archiwizacja
Podatnik wykonujący czynności wyłączone ze zwolnień z kas, ma obowiązek ewidencjonować także wszystkie inne czynności, jeśli takowe wykonuje. Wyjątkiem są szczególne czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, które są zwolnione przedmiotowo z ewidencji na kasie lub drukarce fiskalnej.

Instalacja modułu jest możliwa od pakietu Standard Fakturownia.pl. Moduł obsługuje podłączoną za pomocą portu COM drukarka fiskalna z protokołem THERMAL, oprogramowaniem JRE (Java Runtime Environment).

Napisz, aby za darmo przetestować Moduł Fiskalny Fakturowni!


Wypróbuj moduł

 
 

Czy jesteście gotowi na zmiany? Fakturownia tak!

Najpopularniejszy protokół

Drukarki, które można zintegrować z systemem Fakturownia to modele obsługujące najbardziej popularny i niezawodny protokół THERMAL.

 

Wydruk jednym kliknięciem

Druk paragonu odbywa się jednym kliknięciem - jak zwykły wydruk, po aktywacji drukarki pojawia się nowa opcja wydruku Drukuj paragon fiskalny.

 

Bez kasy fiskalnej

Zyskujesz możliwość udzielania rabatów, wglądu do magazynów oraz raportów i analiz sprzedażowych oraz korekty paragonu przed wydrukiem.

 

Zalety dla Ciebie

Wygoda i możliwość wydruku paragonu lub faktury z dowolnego urządzenia oraz w pełni funkcjonalne oprogramowanie magazynowe od Fakturowni.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!