Warsztaty samochodowe

 

Dowiedz się, czy dotyczy Cię obowiązek posiadania kasy fiskalnej.
Skorzystaj z Modułu Fiskalnego Fakturowni!

 

Pełna integracja od 249 zł
Dowiedz się więcej ›

Czy obowiązują mnie kasy fiskalne?

UWAGA! Jeśli dotychczas korzystałeś ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, byłeś z niego zwolniony tylko do 28 lutego 2015 r.

 

Wśród zmian od marca 2015 r. znalazło się zniesienie ulgi dla warsztatów samochodowych, wulkanizacyjnych oraz stacji kontroli pojazdów.

Więcej grup zawodowych objętych obowiązkiem zainstalowania kasy fiskalnej niezależnie od zwolnienia wynikającego z obrotów
Dotychczas warsztat samochodowy miał obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej dopiero wówczas, gdy wartość jego sprzedaży na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) przekroczy kwotę 20 000 zł.
Angażuje dodatkowe procesy
Dotąd korzystanie ze zwolnienia było możliwe także wtedy, gdy do wykonywania napraw warsztaty motoryzacyjne wykorzystywały zakupione przez siebie części samochodowe. 
Zwiększa koszty
Warsztat, który nie wystawia swoim klientom dokumentu sprzedaży usługi, odbiera im tym samym - w świetle prawa - możliwość składania reklamacji. Klient nie ma bowiem wówczas podstaw, by dochodzić swoich praw.
Zwiększa ryzyko
Kasa fiskalna w warsztacie samochodowym, stacji diagnostycznej czy wulkanizacji nie będzie musiała pojawić się od razu 1 stycznia 2015 r., kiedy to wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień.
Zwiększa ryzyko niedostarczenia
Ustawodawca przewidział dwumiesięczny okres przejściowy dla podatników wykonujących czynności, które zostały wprowadzone do katalogu wyłączeń, czyli m.in. świadczących usługi naprawy samochodów, wymiany opon oraz badań i przeglądów technicznych.
archiwizacja
1 marca 2015 roku kasa lub drukarka fiskalna musi już być zgłoszona w Urzędzie Skarbowym, zafiskalizowana i gotowa do ewidencjonowania sprzedaży. Zachowanie tego terminu jest bardzo istotne, ponieważ stanowi warunek uzyskania ulgi z urzędu skarbowego.

Instalacja modułu jest możliwa od pakietu Standard Fakturownia.pl. Moduł obsługuje podłączoną za pomocą portu COM drukarka fiskalna z protokołem THERMAL, oprogramowaniem JRE (Java Runtime Environment).

Napisz, aby za darmo przetestować Moduł Fiskalny Fakturowni!


Wypróbuj moduł

 
 

Czy jesteście gotowi na zmiany? Fakturownia tak!

Najpopularniejszy protokół

Drukarki, które można zintegrować z systemem Fakturownia to modele obsługujące najbardziej popularny i niezawodny protokół THERMAL.

 

Wydruk jednym kliknięciem

Druk paragonu odbywa się jednym kliknięciem - jak zwykły wydruk, po aktywacji drukarki pojawia się nowa opcja wydruku Drukuj paragon fiskalny.

 

Bez kasy fiskalnej

Zyskujesz możliwość udzielania rabatów, wglądu do magazynów oraz raportów i analiz sprzedażowych oraz korekty paragonu przed wydrukiem.

 

Zalety dla Ciebie

Wygoda i możliwość wydruku paragonu lub faktury z dowolnego urządzenia oraz w pełni funkcjonalne oprogramowanie magazynowe od Fakturowni.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!