Raporty dla produktów i magazynów

Skorzystaj z wyczerpujących raportów obrazujących stany magazynowe:

Produkty

  • ilość,
  • średnia sprzedaż,
  • suma sprzedaży,
  • tabela, wydruk, eksport do XLS

 

Magazyny

  • Zestawienie ilości produktów (Ilość i wartość sprzedanych / kupionych produktów (tylko aktywne produkty),
  • Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie (Zestawienie wartościowe wg cen zakupu i ilości w danym okresie po cenach zakupu)
 

Partnerzy i integracje