Obowiązkowe pola na fakturze

author Malgorzata Kozicka , 2016-04-04

Poprawnie wystawiona faktura powinna zawierać:

 • datę wystawienia,

 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który jednoznacznie identyfikuje fakturę,

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

 • numer, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 (otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub świadczenia usług), o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanej usługi,

 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (netto),

 • kwoty upustów lub obniżek cen, rabaty z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto,

 • wartość dostarczonych towarów, wykonanej usługi bez kwoty podatku (netto),

 • stawkę podatku,

 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

 • kwotę należności ogółem.

Podstawa prawna: Art. 106e. 1 Ustawy o VAT

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.