Po aktywowaniu opcji magazynów możesz zacząć zarządzać stanami magazynowymi - jednym lub wieloma i wystawiać następujące dokumenty: 

  • PZ - przyjęcie zewnętrzne 
  • WZ - Wydanie zewnętrzne 
  • PW - Przyjęcie wewnętrzne
  • RW - Rozchód wewnętrzny
  • MM - Przesunięcie magazynowe (MM+ i MM-)
  • Rez - Rezerwacja

Ceny produktów mogą być w dowolnej walucie (PLN, EUR, USD, GBP itp.) oraz możliwe jest automatyczne przeliczanie na walutę główną. 

Przy zarządzaniu wieloma magazynami, można określać różne ceny sprzedaży w każdym magazynie. 

Można ustawić czy wydruki dokumentów magazynowych będą zawierały ceny zakupu. Przy wystawianiu faktur można określać z jakiego magazynu są pobierane produkty i dzięki temu system będzie znał dokładny stan produktów w każdym magazynie.

Dla poszczególnych użytkowników systemu można ograniczyć magazyny z których mogą pobierać produkty do wystawiania faktur.

Nasz system do fakturowania dba o to, aby prowadzenie dokumentacji sprzedażowej było maksymalnie zoptymalizowane.

 

F Help Screenmagazyny