Dwie nowe funkcjonalności w fakturownia.pl - zmiana oznaczenia czasu sprzedaży i zmiana terminu płatności

author michal, 2012-07-17

Dodaliśmy możliwość wprowadzania dowolnych wyrazów w polu "Termin płatności" . Można również  zupełnie usunąć to pole z faktury.

Więcej na stronie pomocy - Zmiana terminu płatności na fakturze

  

W menu ustawienia > ( zakładka )Ustawienia faktur  można dodawać inne nazwy oznaczania czasu sprzedaży ( np data dostawy )

 Więcej na stronie pomocy - Zmiana oznaczenia czasu sprzedaży na fakturze

Czytaj całość

Wprowadziliśmy w Fakturowni możliwość wyboru innego niż NIP typu numeru identyfikacyjnego

author michal, 2012-06-18

Możliwość zmiany typu numeru jest szczególnie przydatna dla przedsiębiorców działających na terenie Niemiec ( Steuer-Nr lub USt.-Id.-Nr) , a także innych krajów. 

Informacje jak zarządzać i zmieniać typami numerów znajdują się na stronie pomocy fakturowni

Czytaj całość

Oznaczanie płatności za faktury i noty odsetkowe w Fakturowni

author fakturownia, 2012-01-18

Przy każdej fakturze można określać czy jest ona opłacona (w całości lub w części). Faktury nieopłacone można szybko zobaczyć na wykresie w menu Raporty (suma nieopłaconych faktur oznaczona jest na wykresie kolorem czerwonym). Aby szybko zobaczyć nieopłacone faktury z danego okresu wystarczy kliknąć na odpowiedni słupek na wykresie - wtedy przejdziemy na listę faktur ograniczonych do danego okresu (np. wybranego miesiąca lub dnia).

Czytaj całość