Oznaczanie płatności za faktury i noty odsetkowe w Fakturowni

author fakturownia, 2012-01-18

Przy każdej fakturze można określać czy jest ona opłacona (w całości lub w części). Faktury nieopłacone można szybko zobaczyć na wykresie w menu Raporty (suma nieopłaconych faktur oznaczona jest na wykresie kolorem czerwonym). Aby szybko zobaczyć nieopłacone faktury z danego okresu wystarczy kliknąć na odpowiedni słupek na wykresie - wtedy przejdziemy na listę faktur ograniczonych do danego okresu (np. wybranego miesiąca lub dnia).

Czytaj całość