RCIiTT ZUT w Szczecinie

author Michał Stefaniak , 2013-08-05

Dzięki nawiązanej współpracy z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologi działającym przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie wszyscy pracowni i podmioty zrzeszone w RCIiTT mogą korzystać z aplikacji fakturownia.pl za darmo w celach dydaktyczno-szkoleniowych. Ponadto dla wszystkich pracowników i podmiotów zrzeszonych w RCIiTT przygotowana została specjalna oferta cenowa.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) - jako jednostka ogólnouczelniana przekształcona została z Biura Programów Międzynarodowych- funkcjonuje od 1999r.

Głównymi celami RCIiTT są :

  1. tworzenie kultury innowacji i przedsiębiorczości,
  2. inicjowanie i wspieranie współpracy między środowiskiem akademickim a biznesowym,
  3. zwiększenie skuteczności procesu udostępniania i wdrażania do gospodarki innowacyjnych technologii,
  4. inicjowanie i usprawnianie transferu technologii z sektora badawczo-rozwojowego do gospodarki.

W celu zapoznania się z pełną ofertą RCIiTT zapraszamy na stronę www.innowacje.zut.edu.pl