Podatkowe zachęty dla innowacyjnych firm - Mała Ustawa o Innowacyjności

author Malgorzata Kozicka , 2016-08-19

Dotychczasowa ulga podatkowa na badania i rozwój zostanie zmieniona. Rada Ministrów przyjęła tzw. małą ustawę o innowacyjności.

Mała ustawa o innowacyjności

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (czyli projekt tzw. małej ustawy o innowacyjności). Zdaniem autorów dotychczasowe zachęty podatkowe dla działalności badawczo-rozwojowej nie były wystarczające.

Nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług od 1 sierpnia 2016 roku.

Jakie zmiany zakłada projekt?

  • zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) aportu własności intelektualnej i przemysłowej. Obecnie przychód z udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej powstaje po pięciu latach od transakcji. Od stycznia 2017 roku akcje spółki otrzymane w zamian za wniesioną do niej własność intelektualną nie będą podlegały opodatkowaniu.

  • rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych podlegających odpisowi o koszty uzyskania patentu.

  • podwyższenie kwoty odliczenia kosztów na działalność badawczo-rozwojową

  • wydłużenie z 3 do 6 lat okres, w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową.

 
 

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.