Limit podmiotowego zwolnienia z VAT w 2017 roku

author Malgorzata Kozicka , 2016-10-25

Minister Finansów zaproponował podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Zwolnienie podmiotowe VAT do końca 2016 roku

Według aktualnego stanu prawnego, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł.

Propozycja zmian od stycznia 2017

Po zmianach, limit sprzedaży ma zostać podniesiony do 200 tys. zł (40 000 euro). W tej chwili projekt jest w fazie konsultacji. Wejście w życie tej zmiany zależy od zgody Komisji Europejskiej.

Skutki dla przedsiębiorcy

Podwyższenie limitu podmiotowego zwolnienia z VAT pozwoli stosować uproszczenia dla większej liczby podatników osiągających niewielkie obroty z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej.

Czytaj również: Nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług od 1 sierpnia 2016 roku.

Firmy objęte preferencją będą mogły korzystać z innych udogodnień podatkowych, takich jak:

  • zwolnienie z obowiązku rejestracji,

  • obowiązku prowadzenia pełnej (szczegółowej) ewidencji czynności podlegających ternu podatkowi,

  • wystawiania faktur,

  • rozliczania podatku VAT.

Uwaga! Limit w dotychczasowej wysokości miał obowiązywać do końca 2018 r. decyzją wykonawczą Rady UE 015/1173 z 14 lipca 2015 r. (Dz. Urz. UE. L.189 z 17.7.2015, str. 36). Ostateczna zmiana wymaga jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

 
 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.